Kluby

Dopis generálního sekretáře ČTS

dopis_vc_klubum (PDF) 

Představitelům tenisových klubů a oddílů východních Čech

V Praze 1. 4. 2010

Vážení tenisoví přátelé,

dne 19. 3. 2010 proběhlo jednání zástupců klubů a oddílů východních Čech, valná hromada Východočeského tenisového svazu, na které informoval Ing. Ivo Kaderka, CSc. o významné změně a vzniku nového občanského sdružení Východočeský oblastní tenisový svaz. Vzhledem k tomu, že dochází k publikování dezinformací, chci Vás informovat o skutečném stavu věci.

Před nedávnem navštívila vedení ČTS skupina tenisových funkcionářů regionu, kterým situace nebyla lhostejná. Nejenže založili občanské sdružení Východočeský oblastní tenisový svaz, ale předložili vedení ČTS svoji vizi rozvoje tenisu na východě Čech. Po projednání ve výkonném výboru ČTS bylo rozhodnuto neudělit nové „Pověření“ na další období stávajícímu Východočeskému tenisovému svazu, vedeném Mgr. Richardem Neugebauerem. Důvodem byly zejména nestandardní finanční „operace“ a machinace, manipulování delegačními lístky pro Valnou hromadu VčTS, nedůvěryhodnost, poškozování dobrého jména ČTS a hrubé manažerské nedostatky a chyby bývalého vedení VčTS. Nová licence k řízení všech východočeských soutěží družstev i jednotlivců byla dne 31.3.2010 udělena Východočeskému oblastnímu tenisovému svazu, se sídlem K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, IČ: 22876251, č.ú. : 1236441309/0800, kontaktní osoba: Radim Zaplatílek, tel.: 731 959 859. Více informací naleznete na internetových stránkách Východočeského oblastního tenisového svazu, které budou v nejbližších dnech součástí oficiálních internetových stránek ČTS – www.cztenis.cz.

Tento dopis Vám píši proto, abych Vás ujistila, že se nic nezmění na startu Vašich družstev v soutěžích, prosím soupisky zadejte do Informačního systému ČTS v termínu do 10.4.2010, poté bude probíhat jejich schvalování a zveřejnění na www.cztenis.cz. Beze změn zůstávají i turnaje jednotlivců. Český tenisový svaz bude nově vzniklý Východočeský oblastní tenisový svaz, vedený Ing. Martinou Kašprišin, podporovat nejen organizačně, ale i finančně, soutěže mládeže Kadet a Junior Tour budou finančně honorovány Českým tenisovým svazem.

Doporučuji Vám, abyste požádali vedení Východočeského tenisového svazu o vrácení finančních prostředků, které jste mu zaslali s přihláškami do soutěží družstev a následně je zaslali či předali zástupcům Východočeského oblastního tenisového svazu. Plnou podporu získalo rozhodnutí ČTS a nově založený Východočeský oblastní tenisový svazu i u představitelů Krajských sdružení ČSTV v Pardubicích a v Hradci Králové.

Věřím, že tento dopis dostatečně vysvětluje stávající situaci ve východočeském tenisovém hnutí a že přispěje k nastolení klidné konsensuální práce pro východočeský tenis.

Mgr. Kateřina Dostálová
generální sekretář ČTS