Jednotlivci Kluby

DODATEK K ROZPISU HALOVÝCH TURNAJŮ JEDNOTLIVCŮ TŘÍDY “B” PRO ZIMU 2023/2024

STK VčOTS rozhodla (v návaznosti na vydání prováděcího předpisu STÚ ČTS č. 2023/1) o změně
způsobu hry u halových turnajů jednotlivců třídy ¨B¨.
čl. B/13_ Způsob hry se v Rozpisu halových turnajů jednotlivců třídy ¨B¨, Rozpis pro zimu
2023/2024 mění takto:
Dospělí: Všechny zápasy dvouhry na dvě vítězné sady ze tří. Ve čtyřhře se hraje NO-AD systém a
místo 3. setu super-Bebreak do 10-B bodů.
Mládež: Zápasy dvouhry i čtyřhry na dvě vítězné sady a místo 3. setu super-Bebreak do 10-B bodů.
Ve čtyřhře se navíc hraje NO-AD systém. Ve všech věkových kategoriích mládeže se aplikuje
pravidlo NO-LET.
Všechny ostatní rozpisy pro soutěže jednotlivců zůstávají v platnosti v původním znění.
V Pardubicích 14. listopadu 2023
za STK
Mgr. Martin DRAHOŠ, vedoucí soutěží VčOTS