Kluby

Prohlášení Výkonného výboru a Dozorčí rady VčOTS

Vážení tenisté a funkcionáři,

na VH VČTS o.s. konané 19.3.2010 v Pardubicích vystoupil prezident ČTS Ing.Ivo Kaderka, CSc.
a oznámil přítomným, že VČTS o.s. již nebude přiděleno platné pověření k organizování a řízení činnosti ČTS v rámci své územní působnosti, které uděluje dle stanov ČTS Výkonný výbor ČTS.
Toto byla špatná zpráva pro ty, kteří se podíleli a kryli neoprávněné nakládání s finančními prostředky, manipulovali VH “nakupovanými” delegačními lístky, způsobili svojí nedbalostí dvousettisícovou pokutu od FÚ Pardubice atd. viz prohlášení ČTS z 31.3.2010.
Dobrou zprávou pro kluby a jednotlivé hráče, trenéry, rozhodčí a další je, že pro potřeby východočeského tenisu byl založen nový svaz:

Východočeský oblastní tenisový svaz
IČO: 22876251, bankovní spojení:1236441309/0800
www.vychodocesky.cztenis.cz
e-mail:vychodocesky@cztenis.cz

– kterému bylo 31.března 2010 v Praze slavnostně předáno pověření VV ČTS k organizování a řízení činnosti v naší oblasti.
Kluby s registračním číslem ČTS nemusí provádět žádnou dodatečnou přeregistraci ani žádat o vstup do nového sdružení VčOTS. Klubů se nijak nedotkne, zda soutěže řídí VČTS o.s. nebo VčOTS, nemá to vliv na kluby, hráče ani jejich výkony. Komu jde skutečně o tenis
a hráče (zejména děti a mládež), nemá důvod vystupovat či se odhlašovat ze soutěží.
Soutěže družstev i jednotlivců budou normálně rozehrány a pokračovat, výsledky budou započítány do klasifikace ČTS, ale řídit je již bude nové sdružení VčOTS. V praxi to znamená, že rozpisy a rozlosování zůstanou víceméně v platnosti, změní se vedoucí soutěží, některé kontakty a podobné náležitosti.
Pokud nebudou klubům vráceny od VČTS o.s. již uhrazené poplatky za soutěže družstev a jednotlivců, nebude nový subjekt VčOTS tyto platby za letošní rok vyžadovat. Kluby rozhodně nebudou platit dvakrát!!!
Z pozice členů orgánů VčOTS chceme a uděláme vše pro to, aby východočeský tenis přestal být černou ovcí a terčem posměchu v celém tenisovém hnutí. Co nejrychleji se pokusíme obnovit důvěru ČTS a zajistit dostatečné financování pro aktivity východočeského tenisu. Nebudeme osočovat a napadat členy bývalých orgánů, chceme nastolit přátelskou atmosféru bez intrik, demagogií a manipulací. Rádi budeme spolupracovat se všemi, kteří se chtějí připojit k práci ve prospěch východočeského tenisu.

O Vaši pomoc a podporu stojíme a předem za ni děkujeme.

VV a DR VčOTS

PS: Případné dotazy k soutěžím družstev a jednotlivců směřujte na email: vychodocesky@cztenis.cz. Souteže družstev řídí : Mgr. Martin Drahoš