June 23, 2016

Valná hromada: jednací řád, program, stanovy

Jednací řád VH 2016 (PDF)

Program VH 2016 (PDF)

Stanovy pobočného spolku ČTS (PDF)

June 22, 2016

Senioři: VCP+VCS (6.kolo)

VCP_6.kolo_tabulky.pdf

VCP_6.kolo_zapisy.pdf

VCS_6.kolo_tabulky.pdf

VCS_6.kolo_zapisy.pdf

June 19, 2016

Senioři: VCP+VCS (5.kolo)

VCP_5.kolo_tabulky.pdf

VCP_5.kolo_zapisy.pdf

VCS_5.kolo_tabulky.pdf

VCS_5.kolo_zapisy.pdf

June 7, 2016

VčOTS-Usnesení 6-2016

VčOTS-Usnesení 6-2016.pdf

Senioři: VCP+VCS (4.kolo)

VCP_4.kolo_tabulky.pdf

VCP_4.kolo_zapisy.pdf

 

VCS_4.kolo_tabulky.pdf

VCS_4.kolo_zapisy.pdf

May 29, 2016

Senioři: VCP+VCS (3.kolo)

VCP_3.kolo_tabulky.pdf

VCP_3.kolo_zapisy.pdf

VCS_3.kolo_tabulky.pdf

VCS_3.kolo_zapisy.pdf

May 27, 2016

Ohlášení o svolání valné hromady Východočeského oblastního tenisového svazu, z. s. IČ: 22876251 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Vážení členové Východočeského oblastního tenisového svazu,

tímto ohlašujeme, že valná hromada Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) je svolána

dne 29. června 2016 od 18:00 hodin v Hradci Králové, areál LTC Hradec Králové Zámostí 684

Na programu valné hromady je schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením Českého tenisového svazu (ČTS) IČ: 538388, Pražského tenisového svazu (PTS) IČ: 41693965, Středočeského tenisového svazu (StTS) IČ: 48132993, Jihočeského tenisového svazu (JTS) IČ: 43852441, Západočeského tenisového svazu (ZTS) IČ: 49777491, Severočeského tenisového svazu (STS) IČ: 27051943, Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravského tenisového svazu (JmTS) IČ: 15526810 a Severomoravského tenisového svazu (SmTS) IČ: 45234159.
Důvodem projednání návrhu smlouvy o fúzi je potřeba zjednodušit stávající organizační, administrativní a logistickou strukturu ČTS a oblastních tenisových svazů, které již nyní působí v těsně provázané organizační struktuře. Cílem je změna vztahu formálně na sobě nijak nezávislých spolků na organizační strukturu ČTS jako hlavního spolku a oblastních tenisových svazů jako jeho pobočných spolků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Členům VčOTS jsou k dispozici v jeho sídle, a zároveň ke stažení ve formátu pdf. na těchto webových stránkách zde následující dokumenty:
návrh smlouvy o fúzi,
stanovy nástupnického spolku ČTS, příloha 1, příloha 2,
vzorové stanovy pobočného spolku ČTS,
přehled výkazů majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a
zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze.
V Pardubicích dne 20. 5. 2016

May 20, 2016

Senioři: VCP+VCS (1.kolo+2.kolo)

VCP_1.kolo_tabulky (PDF)

VCP_1.kolo_zapisy (PDF)

VCS_1.kolo_tabulky (PDF)

VCS_1.kolo_zapisy (PDF)

 

VCP_2.kolo_tabulky (PDF)

VCP_2.kolo_zapisy (PDF)

VCS_2.kolo_tabulky (PDF)

VCS_2.kolo_zapisy (PDF)

May 15, 2016

VčOTS-Usnesení 5-2016

VcOTS-Usneseni-5-2016 (PDF)

April 30, 2016

Soupisky – senioři 2016

vcots_soupisky_prebor_seniori (xls)

vcots_soupisky_soutez_seniori (xls)

Next Page »